Bilimsel Program


SALON A
12:30-13:30

Konferans
Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Eray Kara

Cerrahide Sağlık Hizmeti ilişkili Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Derya Alabaz

13:30-14:15 İnteraktif Panel-I
Kolo-Proktolojik Hastalıklarda Aciller

Oturum Başkanları: Erdoğan Sözüer, Yalçın Kekeç

Divertiküler Hastalıkta Ne Zaman Cerrahi
Mahmut Onur Kültüroğlu

Anorektal Travmalara Yaklaşım
Muhammed Akyüz

Kolorektal Obstrüksiyonlarında Acil Cerrahi
Ahmet Şeker

Tartışma

14:15-15:30 İnteraktif Panel-II
Kolorektal Cerrahide Yönetimi Zor Konular

Oturum Başkanları: Ali Uzunköy, Kayhan Özdemir

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında -Ne zaman &Hangi Cerrahi?
Alper Sözütek

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Gamze Akbulut

Abdominal Sepsis ve Yönetimi
Koray Daş

Açık Abdomen Yönetimi ve Enterokütan Fistüller
Mehmet Özdoğan

Tartışma

15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:30 İnteraktif Panel-III
Stoma

Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Ayişe Karadağ, Sevilay Erden

Stoma Çeşitleri ve Cerrahisinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
Eray Kara

Stoma Bakımında Yenilikler
Yasemin Akıl

Stomalarda Fıtık Gelişmesini Nasıl Önleyebiliriz ve Cerrahi Tedavisi
Fatih Dal

Stoma Cilt ve Diğer Komplikasyonları Bakımla Önleyebilir miyiz?
Ali Ay

Stomalı Hastada Tıbbi Beslenme Tedavisi
Gamze Akbulut

Stomalı Hastada Psikoonkolojik Destek
Seçil Taylan

Stomada Kabus Senaryoları (2 Olgu)
Yasemin Akıl

Tartışma

17:30-18:30 Video Karnavalı-I: Ben Nasıl Yapıyorum? (Açık,Laparoskopik,Robotik)
Video Temelli Adım Adım Aşamalar
Seçilmiş Video Sunumları

Oturum Başkanları: Alper Sözütek, Kadri Çolakoğlu

Robotik LAR ve Lateral LN Diseksiyonu
Kadri Çolakoğlu

Laparoskopik Anterior Rezeksiyon
Can Küçük

Rektosel Onarımı – Transperineal ve Laparoskopik
Bülent Menteş

Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon
Tolga Ölmez

Laparoskopik Apendektomi
Tutkun Talih

Sfinkter Tamirini Nasıl Yapıyorum?
Alp Yıldız

Tartışma

18:30-19:00 Açılış Töreni
Eray Kara - Kongre Sekreteri
Sevilay Erden - Kongre Sekreteri
Ömer Alabaz - Kongre Başkanı
Serdar Karaca - TCD Başkanı
Açılış Konferansı (Online)
Oturum Başkanı: Ömer Alabaz

Kolorektal Cerrahi ve Kariyerin Olgunlaştırılması
Emre Görgün
SALON A SALON B
08:00-08:30 Bildiri Sunumları-I
Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Ahmet Aslan
08:00-08:30 Bildiri Sunumları-II
Oturum Başkanları: Seçil Taylan,Rabia Cihan

S-02 Ultramodifiye İnternal Sfinkterotomi ile Tedavi Edilen Kronik Anal Fissür Hastaların Değerlendirilmesi
Mustafa Yeni

S-07 İntersfinkterik Fistüllerde Diyot Lazer ablasyon Uygulaması Sonuçlarımız
Haluk Tümer

S-21 Anorektal Benign Hastaliklarda Presakral Blok Anestezinin Postop Ağrı Toleransına Etkisi
Hasan Uzer

S-29 Nüks Anal Fistül Nedeniyle Opere Edilen Olguların Klinik Özelliklerinin ve Cerrahi Takiplerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Yeni

S-32 Laparoskopik Stoma Cerrahisi : Tek Merkez Deneyimi
Eray Kara

S-34 Kolorektal Kanserli (Krk) Hastalarda Nötrofil-Lenfosit (Nlr) ve Trombosit-Lenfosit (Plr) Oranlarının Prognostik Rolü: Erken Dönem Sonuçlarımız
Eray Kara

S-15 Bireye Özgü Ağri Değerlendirmesinin Kolorektal Cerrahi Sonrasi Derlenmedeki Yeri
Fatma Üstünel

S-18 Kolorektal Cerrahi Sonrasi Ağri Değerlendirme Kayıtlarinin Önemi
Cansel Bozer

S-19 Kolorektal Cerrahide Enfeksiyon Kontrolünde Bakım Paketlerini Uygulayabiliyor muyuz?
Birgül Belgin

S-24 Tiroidektomi Sonrası Baş Boyun Egzersizlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Açelya Türkmen

S-25 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Basınç Yaralanma Oranlarının Retrospektif İncelenmesi
Rabia Cihan

08:30-10:00 İnteraktif Panel-IV
Kolon Kanserleri ve Poliplerinde Takip

Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Bülent Erkek
08:30-10:00 Panel-I
Kolorektal Cerrahide ERAS

Oturum Başkanları: Gülay Altun Uğraş, Ali Ay

Sağ Kolon Tümörlerinde D1,D2,D3 Diseksiyon Ve CME Kavramı
Kadri Çolakoğlu

Kolon Poliplerinde Takip Kriterleri ve Kolonoskopinin Önemi
Serdar Karaca

Sağ Kolon Kanseri-Sol Kolon Kanseri Farklı mıdır!
Birol Bostancı

Asemptomatik Kolorektal Kanserlerine Bağlı Karaciğer Metastazlarında Hangi Tedavi Algoritmasına Uyalım?
Cüneyt Kayaalp

Laparoskopik Kolon Cerrahisinde Temel Kaideler ve Anastomoz Güvenliği
Murat Yılmaz

Tartışma

ERAS Uygulamaları
Gülay Yazıcı

ERAS Beslenme Yaklaşımları
Habibe Şahin

Ağrı Yönetimi
Sevilay Erden

Perioperatif Süreçte ERAS’a Uyum Gösteriyor muyuz?
Derya Gezer

Olgularla Klinik Deneyim
Burcu Ügü

Olgu Sunumları

Tartışma

10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-12:00 İnteraktif Panel -V
Rektum Kanseri

Oturum Başkanları: Birol Bostancı, Cemil Çalışkan
10:30-12:00 İnteraktif Panel-II
Kolorektal Cerrahide Takip ve Bakım

Oturum Başkanları: Sevilay Erden, Gülden Küçükakça Çelik

Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Tam Yanıt Varsa Ne Yapalım? Yanıt İçin Ne Kadar Beklenmeli?
Cerrahisiz Tedavi Mümükün mü?
Oktar Asoğlu

Laparoskopik ve Robotik D3 Diseksiyonu Nasıl Yapıyorum
Erol Pişkin

Neoadjuvan Tedavi Ameliyat Planımızı Değiştirdi mi? Sfinkter Koruyucu Cerrahi – Teknik Ayrıntılar - Kime Ne Zaman?
Cemil Çalışkan

Rektum Cerrahisinde Tıbbi Onkoljide Son Trendler?
Metin Özkan

Dünden Buğüne Laparoskopik ve Robotik Rektum Cerrahi Tecrübesi ve Sonuçları (1230 Olgu Analizi)
Oktar Asoğlu

Anorektal Bölge Cerrahisi Sonrası Gelişen Hernilerde Tamir
Eray Kara

Tartışma

Kolorektal Cerrahide Ameliyat Öncesi Cerrahi Hemşiresinin Anahtar Rolü
Hamide Şişman

Kolorektal Cerrahide Ameliyat Sonrası Dönemde Hemşirelik Yaklaşımlarının Cerrahi Başarıda Etkileri
Gülay Altun Uğraş

Kolorektal Cerrahide Stomaya Özel Eğitimin Evde Bakıma Etkileri
Dudu Alptekin

Bağırsaklara Yeni Nesil Beslenme Çözümleri ve Mikrobiyotanın Önemi
Sema Çalapkorur

Tartışma

12:00-12:30

Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları: Cüneyt Kayaalp, Tuna Bilecik

12:00-12:30

Anorektal Ameliyatlar sonrası Meydana gelen fonksiyonel bağırsak sorunları
Oturum Başkanları : Sezai Demirbaş, Gamze Akbulut

Sindirim Sistemi Cerrahisinde Stapler Teknolojisi ve Avantajları, Anastomoz Teknikleri
Cemal Kara

Düşük anterior rezeksiyon sendromu
Kayhan Özdemir

Anal inkontinans ve bakım
Ayişe Karadağ

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Hemoroidal Hastalıklarda Tedavi Girişimleri
Teknik Oturum-1 (Core Subject & Video-Adım Adım Eğitici Sunumlar)

Oturum Başkanları: Erdoğan Sözüer, Cavan Xubanov
13:30-14:30 Bildiri Sunumları- III
Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Gülay Yazıcı

Hemoroidektomide Teknik Ayrıntılar
Bülent Menteş

Non-Eksizyonel Seçenekler – Band Ligasyonu, Lazer HAL/THD
Alp Yıldız

Stapler Hemoroidopeksi
Ömer Alabaz

Tartışma

S-01 Rektovajinal Fistül OlgularInda Klinik Deneyimlerimiz
Burak Uçaner

S-03 Ülseratif Kolitte Elektif ve Acil Cerrahi: Klinik Deneyimimiz
Mehmet Sabri Çiftçi

S-09 Perianal Abse Tedavisinde Seton Uygulamalarımız
Haluk Tümer

S-23 Strangüle İleostomi Prolapsuslarında Cerrahi Deneyimimiz
Kemal Yener

S-31 Anal Fistül Cerrahisinde İntersfinkterik Fistül Trakt Ligasyonu Yöntemi (Lift): Tek Merkez Deneyimi
Mustafa Yeni

S-36 Hemoroidal Hastalıkta Lazer Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi
Samet Şahin

S-39 Kolorektal Kanser ‘de Vücut Komponentlerinin Genel Sağkalım ve Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi
Kayhan Özdemir

S-40 Kolonoskopide Meydana Gelen İatrojenik Kolon Perforasyonuna Anestezi Derinliğinin Etkisi
Fatih Dal

S-41 Kolonoskopide Çekal İntubasyon Zamanına ( Cit ) Etki Eden Faktörlerin Analizi; Tek Merkez Prospektif Çalışma Ön Sonuçları
Fatih Dal

S-46 Sigmoid Volvulusun Endoskopik ve Cerrahi Tedavisinin Karşılaştırılması
Ahmet Bertan

S-47 Fournier Gangreni Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Hasan Elkan

14:30-15:30 Anal Fistül Hastalıklarında Tedavi Girişimleri ve Çözümleri
Teknik Oturumu-2 (Video-Adım Adım Eğitici Sunumlar)

Oturum Başkanları: Uğur Sungurtekin, Solmaz İmanova
14:30-15:30 Bildiri Sunumları- IV
Oturum Başkanları: Eray Kara, Yeliz Sürme

Preoperatif Değerlendirme, Fistülün Haritalandırılması – İç Ağız, Dış Ağız Sorunu – Teknik Ayrıntılar
Uğur Sungurtekin

Seton ve Diğer Tekniklerde Ayrıntılara Dikkat
Alp Yıldız

Rektovajinal Fistül Onarımı
Bülent Menteş

Tartışma

S-04 Kolorektal Kanser Cerahisinde Psikolojik Dayaniklilik
Hatice Çakir

S-05 Kolostomi BağIrsak BoşaltImI Yaşam Kalitemi Arttirma Da Ümit Olabilir: Tekerlekli Sandalyeye BağImlI Hastalar ile Bir Fenomenolojik Kalitatif Çalışma
Gülden Küçükakça Çelik

S-06 Basınç Yaralanmalarını Önleme ve Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar
Seda Cansu Yenigün

S-08 Stoma Prolapsusunda Konservatif Bakım: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Esma Gökçe

S-10 Bağiısak Stomalı Hastaların Cinsel Yaşamları: Bir Metasentez Çalışması
Seçil Taylan

S-11 Stomanın Varliğından Dolayı Kendi Bakımının Sorumluluğundan Kaçınan Bağırsak Stomalı Bireylerde Tiksinti Deneyimleri
Seçil Taylan

S-12 Kliniğimizde Defekografi Yapılan Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Incelenmesi
Neslihan Güneş

S-13 Rektal Prolabsusta Postperatif Hemşirelik Bakımındaki Anahtar Noktalar
Devran Yılmaz

S-14 Kolorektal Kanserden Korunmada Hemşirenin Rolü
Hamide Şişman

S-30 İleusa Neden Olan ve Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Stoma Alanı Herniasyonu
Mustafa Yeni

S-33 Kolorektal Kanserli Hastalarda Eras Protokolünün Mortalite ve Morbiditeye Etkileri: Erken Dönem Sonuçlarımız
Eray Kara

S-35 Hirschsprung Hastalığı Nedeniyle Kolostomi Açılan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadıklari Güçlüklerin Belirlenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma
Şennur Şahin Kula

15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 Kolorektal Kanser Cerrahisinde Beslenme Desteği
Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Ahmet Aslan
16:00-17:30 Panel-IV
Zor Yaralarda Yönetim

Oturum Başkanları: Koray Daş, Ayişe Karadağ

Kanserli Hastada Ameliyat Öncesi ve Sonrası Nutrisyonun Önemi
Alper Sözütek

Kanserli Hastada Kaşeksi Ve Sarkopeni
Mutlu Doğanay

Beslenme ve Diyet Desteği Nasıl Olmalı
Gamze Akbulut

Kronik Yarada Güncel Beslenme Yaklaşımı
Gamze Akbulut

Yara Tanımı ve Sınıflaması
Nazmi Özer

Debridman Yöntemleri
Ali Yarçe

Yara Bakımında Ürün Tercihleri
Rabia Cihan

Zor Yara Senaryoları
Sema İnce

Vac Uygulamaları/ Maketlerle Pratik Eğitim

17:00-18:00 Perianal Bölge Komplikasyonları ve Travmaları, Önlem ve Çözümler
Teknik Oturumu-3 (Video- Adım Adım Eğitici Sunumlar)

Oturum Başkanları: Uğur Sungurtekin, Sezai Demirbaş
17:30-18:00 Uzmanıyla Tartışalım
Pandemide Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği, Tele Sağlık

Oturum Başkanları: Mutlu Doğanay, Yasemin Akıl
Ayişe Karadağ

Anal Stenoz
Uğur Sungurtekin

Anal İnkontinans Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi
Solmaz İmanova

İlerlemiş Pilonidal Hastalıkta Flep Yöntemleri ve Tekniği
Bülent Menteş

Tartışma

Tartışma

18:00-19:00 Pelvik Taban Fonksiyonel Hastalıklarda Multidisipliner Yaklaşımlar
Teknik Oturumu-4 (Video-Adım Adım Eğitici Sunumlar )

Oturum Başkanları: Bülent Menteş, Hızır Yakup Akyıldız
18:00-19:00 Bildiri Sunumları- V
Oturum Başkanları: Erol Pişkin, Aybüke Bahçeli

Rektoselin Nedenleri ve Tedavisi (Jinekolog Gözüyle)
Shayman Gadimova

Dissinerjik Boşaltım Bozukluklarında Pelvik Taban Rehebilitasyonu
Yasemin İrkilata

Rektal Prolapsusta Transanal ve Transabdominal Yaklaşımlar
Sezai Demirbaş

Tartışma

S-20 Bir Üniversite Hastanesinde Personel Yaralanmalarının Incelenmesi: 5 Yıllık Analiz
Birgül Belgin

S-22 Kolostomili Bir Hastanın Dorothy Johnson'ın Davranışsal Sistem Modeline Göre İncelenmesi: Olgu Örneği
Pinar Akbulut Kaya

S-26 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Klinik Basınç Yaralanması Oranlarının Retrospektif İncelenmesi
Yasemin Akıl

S-27 Kolovezikal Fistül Vakasının Yönetimi
Mustafa Yeni

S-28 Guillain Barre Sendromu (Gbs) Tanılı Hastalarda Basınç Yaralanmalarında Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı
Gülümser Durgun

S-37 Covid-19 Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yarası Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Ilknur Tura

S-38 Tens’in Kronik Yara Tedavisine Bağlı Olarak Gelişen Ağrıya Etkisi
Ilknur Tura

S-42 Stomali Bireylerde Beslenme ve Yaşanan Sorunlar
Elif Demirden Erişti

S-43 Stoma Cerrahisinde Hasta Güvenliği Parametreleri
Elif Demirden Erişti

S-44 Stoma ve Beslenme
Derya Gezer

S-45 Stomali Hastalarda Teletip Kullanımı
Derya Gezer

19:00-19:15 Kapanış, Bildiri Ödülleri Dağıtımı ve Fotoğraf Çekimi
SALON C
08:30-09:45 Bildiri Sunumları- VI
Oturum Başkanları: İsa Abdullayev, Sevilay Erden, Hayrullah Derici
Tartışma
09:45-11:00 Bildiri Sunumları-VII
Oturum Başkanları: Mushvig Hasanlı, Mehmet Bayrak

Tartışma

Kapanış, Bildiri Ödülleri Dağıtımı

  Önemli Tarihler

 • 9

  Eylül

  Kongre Başlangıç Tarihi
 • 11

  Eylül

  Kongre Bitiş Tarihi
 • 29

  Temmuz

  Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi