Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimi için son tarihi 8 Ağustos 2022, saat 23:59’ dur.

Bildirileri kongre sekretaryasına koloproktoloji2022@topkon.com mail adresi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir.

Sözel Bildiri Gönderim Kuralları;
 • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır. 12 punto, Times New Roman Karakterinde ve koyu olarak yazılmalıdır. Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
 • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
 • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
 • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
 • Sunum özetleri, başlık hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
Poster Bildiri Gönderim Kuralları;
 • Poster Boyutları: Sunulacak posterlerin boyutu 50 x 70 cm ölçüsünde ve dikey olarak tasarlanmalıdır.
 • Başlık: Poster Adı 36 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Amaç açıkça ifade edilmeli, uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile verilmelidir.
 • Posterler 1 metre yakından okunabilecek şekilde yazı puntosuna sahip olmalı ve zemin rengi yazıların okunmasına engel teşkil etmemelidir.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), unvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
 • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
 • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
 • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
 • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
 • Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Değerlendirmeler araştırmacıların ad, soyadı ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Kabul veya red yanıtları 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

  Önemli Tarihler

 • 9

  Eylül

  Kongre Başlangıç Tarihi
 • 11

  Eylül

  Kongre Bitiş Tarihi
 • 29

  Temmuz

  Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi